MAKE EVERY MINUTE COUNT

Fokuser på det viktigste, nemlig pasienten, og la Afinion™ CRP gi deg en klarere behandlingsavgjørelse* med tre enkle trinn. En enkel fingerstikkprøve leverer resultater på 3 minutter og hjelper deg med å unngå misbruk av antibiotika.

MAKE EVERY MINUTE COUNT

Fokuser på det viktigste, nemlig pasienten, og la Afinion™ CRP gi deg en klarere behandlingsavgjørelse* med tre enkle trinn. En enkel fingerstikkprøve leverer resultater på 3 minutter og hjelper deg med å unngå misbruk av antibiotika.

LA HVER KONSULTASJON TELLE 

Få mest mulig ut av  tiden du har med pasientene dine – med raske, nøyaktige resultater pasientnært. Pasientnær CRP-testing tilrettelegger for mer velinformerte behandlingsavgjørelser, forbedrede samtaler med pasientene og reduserer unødvendig forskrivning av antibiotika.1-4, 6

Med Afinion™ CRP kan pasienter føle seg trygge på diagnosen sin, slik at de raskt kan gå tilbake til de tingene som betyr mest for dem.5

CRP Pasientnær-testing har vist seg å:

  • Forbedre behandlingsavgjørelser ved pasientbehandling1-6
  • Redusere forskrivning av antibiotika for nedre luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten med opptil 42 %1,5
  • Redusere fastlegeforskrivning av antibiotika med mer enn 60 %, når det kombineres med god kommunikasjon5,7

LA HVER KONSULTASJON TELLE 

Få mest mulig ut av  tiden du har med pasientene dine – med raske, nøyaktige resultater pasientnært. POC CRP-testing tilrettelegger for mer velinformerte behandlingsavgjørelser, forbedrede samtaler med pasientene og reduserer unødvendig forskrivning av antibiotika.1-4, 6

Med Afinion™ CRP kan pasienter føle seg trygge på diagnosen sin, slik at de raskt kan gå tilbake til de tingene som betyr mest for dem.5

CRP POC-testing har vist seg å:

  • Forbedre behandlingsavgjørelser ved pasientbehandling1-6
  • Redusere forskrivning av antibiotika for nedre luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten med opptil 42 %1,5
  • Redusere fastlegeforskrivning av antibiotika med mer enn 60 %, når det kombineres med god kommunikasjon5,7

LA ANTIBIOTIKAEN VIRKE LENGER

Et antall ulike studier har vist at land med et moderat til høyt forbruk av antibiotika, som land i Sør- og Øst-Europa, har økt antibiotikaresistens.1

Pasientnær CRP-testing bedrer antimikrobiell håndtering og reduserer unødvendig forskrivning av antibiotika, uten at pasientutfallet påvirkes.4,6 Sørg for at antibiotika forsetter å virke med Afinion™ CRP, for en klarere behandlingsavgjørelse* med bare tre enkle trinn. 

LA ANTIBIOTIKAEN VIRKE LENGER

Et antall ulike studier har vist at land med et moderat til høyt forbruk av antibiotika, som land i Sør- og Øst-Europa, har økt antibiotikaresistens.1

Pasientnær CRP-testing bedrer antimikrobiell håndtering og reduserer unødvendig forskrivning av antibiotika, uten at pasientutfallet påvirkes.4,6 Sørg for at antibiotika forsetter å virke med Afinion™ CRP, for en klarere behandlingsavgjørelse* med bare tre enkle trinn. 

KLARERE BEHANDLINGSAVGJØRELSE PÅ MINUTTER

Når du trenger en mer nøyaktig vurdering ved diagnostisering av infeksjoner, trenger du et apparat du kan stole på.

Afinion™ CRP gir deg klarere behandlingsavgjørelse* på noen minutter med en enkel fingerstikk blodprøve – slik at du kan ta en tryggere avgjørelse når du forskriver medisiner til pasientene dine*..

blue tickFra prøve til resultat* på bare 3 minutter

blue tickBrukervennlig og helt uten preanalytiske trinn10

blue tickMinimalt ubehag for pasientene med kun 2,5 μl fingerstikk blodprøve  

blue tickIntet brukerkalibrering

blue tick

Utmerket korrelasjon med laboratoriemetoder

FLERE ANALYSER PÅ 1 INSTRUMENT

Afinion™ Tests

Håndtering av pasientkonsultasjoner trenger ikke å være komplisert, spesielt når flere analyser er tilgjengelig ved bruk av Afinion™ 2. La hver samtale telle ved bruk av POC-resultater. 

FØLG 3 ENKLE TRINN

Afionion CRP Procedure 1

1. Ta prøven med den integrerte prøvetakeren.

Afionion CRP Procedure 2

2. Sett prøvetakeren inn i testkassetten.

Afionion CRP Procedure 3

3. Sett testkassetten inn i analysatoren og lukk luken. Analyseringen starter automatisk.

KLARERE BEHANDLINGSAVGJØRELSE PÅ MINUTTER

Når du trenger en mer nøyaktig vurdering ved diagnostisering av infeksjoner, trenger du et apparat du kan stole på.

Afinion™ CRP gir deg klarere behandlingsavgjørelse* på noen minutter med en enkel fingerstikk blodprøve – slik at du kan ta en tryggere avgjørelse når du forskriver medisiner til pasientene dine*..

blue tickFra prøve til resultat* på bare 3 minutter

blue tickBrukervennlig og helt uten preanalytiske trinn10

blue tickMinimalt ubehag for pasientene med kun 2,5 μl fingerstikk blodprøve  

blue tickIntet brukerkalibrering

blue tick

Utmerket korrelasjon med laboratoriemetoder

FLERE ANALYSER PÅ 1 INSTRUMENT

Afinion™ 2 and 4 tests

Håndtering av pasientkonsultasjoner trenger ikke å være komplisert, spesielt når flere analyser er tilgjengelig ved bruk av Afinion™ 2. La hver samtale telle ved bruk av POC-resultater. 

FØLG 3 ENKLE TRINN

Afionion HbA1C Procedure 1

1. Ta prøven med den integrerte prøvetakeren.

Afionion HbA1C Procedure 2

2. Sett prøvetakeren inn i testkassetten.

Afionion HbA1C Procedure 3

3. Sett testkassetten inn i analysatoren og lukk luken. Analyseringen starter automatisk.

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Besøk VÅR NETTSIDE

 

ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Besøk NETTSTEDET VÅRT

 

©2019 Abbott. Med enerett. Med mindre annet er angitt, er alle produkt- og tjenestenavn som vises på dette nettstedet varemerker som eies av eller lisensieres til Abbott, deres datterselskaper eller partnere. Ingen av Abbott sine varemerker, handelsnavn eller kjennetegn som er brukt på dette nettstedet kan brukes av andre uten forhåndsinnhentet skriftlig tillatelse fra Abbott, bortsett fra der de brukes for å identifisere produktet eller tjenesten som tilhørende selskapet.

Dette nettstedet er regulert av gjeldende amerikanske lover og statlige forskrifter. Det kan hende at produktene og informasjonen som finnes her, ikke er tilgjengelig i alle land, og Abbott påtar seg ikke ansvar for informasjon som muligens ikke er i samsvar med juridiske prosesser, reguleringer, registrering og bruk i lokale land.

Din bruk av dette nettstedet og informasjonen som finnes på det, er underlagt vilkårene og betingelsene våre og retningslinjene for personvern. for dette nettstedet. Bildene som vises, er kun for illustrasjonshensikter. Eventuelle personer som avbildes, er modeller.

©2019 Abbott. Med enerett. Med mindre annet er angitt, er alle produkt- og tjenestenavn som vises på dette nettstedet varemerker som eies av eller lisensieres til Abbott, deres datterselskaper eller partnere. Ingen av Abbott sine varemerker, handelsnavn eller kjennetegn som er brukt på dette nettstedet kan brukes av andre uten forhåndsinnhentet skriftlig tillatelse fra Abbott, bortsett fra der de brukes for å identifisere produktet eller tjenesten som tilhørende selskapet.

Dette nettstedet er regulert av gjeldende amerikanske lover og statlige forskrifter. Det kan hende at produktene og informasjonen som finnes her, ikke er tilgjengelig i alle land, og Abbott påtar seg ikke ansvar for informasjon som muligens ikke er i samsvar med juridiske prosesser, reguleringer, registrering og bruk i lokale land.

Din bruk av dette nettstedet og informasjonen som finnes på det, er underlagt vilkårene og betingelsene våre og retningslinjene for personvern. for dette nettstedet. Bildene som vises, er kun for illustrasjonshensikter. Eventuelle personer som avbildes, er modeller.